Verzoek om financiële steun

Heeft u een materieel project waarvoor u ons om financiële steun wilt vragen? Dit is de juiste plaats! Opgelet: Alvorens dit formulier in te vullen, dient u na te gaan of u in aanmerking komt voor financiering door United Fund for Belgium. Om uw aanvraag te vervolledigen, gelieve de volgende gescande documenten bij de hand te hebben:

In PDF-indeling

In JPG- of PNG-formaat

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Séverine Laneau via e-mail op onze contactpagina of per telefoon op 02/655.49.35.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
1ORGANISATIE
2UW PROJECT
3SAMENVATTING

Officiële naam van uw VZW

Contactgegevens hoofdkantoor

(voer je nummer in zonder internationale voorvoegsels, spaties, "." of "/")
Naam
E-mail
(voer een geldige URL in)

Uw organisatie

Aankruisvakjes
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, want ze beschrijven het soort projecten dat in aanmerking komt voor subsidie.
10 cijfers beginnend met 1 of 0
Datum van oprichting van de VZW
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)
Beschrijf concreet en precies in max. 100 tekens het doel van je vereniging
Uw begunstigden zijn :
Voor wat voor soort mensen zorgt uw non-profitorganisatie?
Geheel getal - geen decimalen - rond af op het dichtstbijzijnde gehele getal

Bestanden

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 4 bestanden uploaden.